Aanbod

Woord

De cursussen toneel en theater worden aangeboden voor zowel kinderen (vanaf derde leerjaar) als voor volwassenen (18+).

Toneel

Aan de hand van improvisatie-oefeningen en korte stukjes leer je stap voor stap de basistechnieken.

In februari slaan alle groepen toneel de handen in elkaar en boksen ze een grote toneelshow in elkaar. Elke groep speelt een aantal korte sketches en leert zo op een podium te staan.

De groepen worden ingedeeld volgens leeftijd:

  • Kids: geboortejaren 2015 tot en met 2012
  • Juniors: geboortejaren 2011 tot en met 2006
  • Adults: geboortejaren 2005 en eerder

Theater

Je volgt reeds de cursus toneel, maar je wil meer? Dit is de perfecte aanvulling.

Je werkt een heel jaar lang aan een groot theaterstuk met alles er op en eraan (decor, techniek, kostuums,⁖). Zo pas je toe wat je reeds in de lessen toneel leerde.

De groepsverdeling is dezelfde als deze voor toneel.