Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven

U kan online inschrijven van 1 juli t/m 8 september. Bij problemen of vragen kan je mailen naar administratie@debegijn.be en helpen we je graag bij de inschrijving.

Tussen 9 september en 15 september kan je enkel nog inschrijven door contact op te nemen met de directie.

Na 15 september zijn er geen inschrijvingen meer mogelijk.

Betalingen

Na de inschrijving krijgt u een bevestigingsmail met daarin de nodige betalingsfaciliteiten en het juiste bedrag.

Betalen van het lidgeld kan op rekeningnummer BE69 7343 0521 7478 met vermelding van de volledige namen van de betrokken personen. De betalingen dienen te gebeuren ten laatste 1 week na het inschrijven.

Pas na het betalen van het inschrijvingsgeld is de inschrijving definitief en kan voor individuele lessen het lesuur worden doorgegeven.

Tarieven

Dankzij de steun en subsidies van de gemeente Begijnendijk kunnen we voor elke leerling uit Begijnendijk en Betekom een eenmalige korting aanbieden van 100 euro op het totale inschrijvingsgeld.

Tarieven

Individuele les (piano, viool, klassieke gitaar, ...): € 310
Leden uit Begijnendijk betalen dankzij de korting slechts € 210 indien dit hun eerste instrument betreft, de korting is eenmalig per persoon dus vanaf 2de instrument betalen leerlingen uit Begijnendijk hetzelfde tarief als leerlingen van buiten Begijnendijk.

Groepsles (begeleidingsgitaar, toneel, ...): € 290
Leden uit Begijnendijk betalen dankzij de korting slechts € 190 euro indien dit hun eerste les betreft, de korting is eenmalig per persoon dus vanaf 2 de groepsles of individuele les betalen leerlingen uit Begijnendijk hetzelfde tarief als leerlingen van buiten Begijnendijk.

Notenleer

Het lesgeld van notenleer bedraagt € 30 indien ook lessen voor een instrument worden gevolgd in onze school. Indien notenleer de enige gevolgde les is, bedraagt het inschrijvingsgeld € 110.
Dit tarief geldt voor zowel inwoners van binnen als buiten Begijnnendijk.

Theater

Theater voor kinderen en jongeren kan enkel gevolgd worden in combinatie met toneel. Volwassenen kunnen kiezen om enkel theater te volgen.

Het lesgeld van theater bedraagt € 100 indien ook toneel wordt gevolgd.
Indien theater de enige les is die wordt gevolgd in de afdeling Woord, dan betaal je deze als een gewone groepsles (zie hierboven).

Uitschrijven

Als er wordt besloten om de gekozen les niet te volgen, gelieve dan de verantwoordelijke directie in te lichten. Zo kan zij zorgen voor de uitschrijving.

Bij de annulatie van een inschrijving tot 13 oktober wordt er 25% van het inschrijvingsgeld ingehouden als annuleringskosten. Daarnaast wordt ook de kostprijs voor de gevolgde lessen ingehouden.

Na 13 oktober wordt er geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald.